43è Concurs De Joves Compositors, 2022 Premi Internacional Frederic Mompou Barcelona

43è Concurs De Joves Compositors, 2022 Premi Internacional Frederic Mompou Barcelona

Més informació
Placa Fundació Mompou

La fundació

La Fundació Privada Frederic Mompou va ser creada, davant de notari, per la Sra. Carme Bravo, vídua i hereva universal de Frederic Mompou, l’entitat Joventuts Musicals de Barcelona i el Sr. Joan Millà i Francolí el dia 12 de juny de 2006 a Barcelona.  La Fundació està registrada en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 2281.

La voluntat de la Sra. Carme Bravo va ser sempre el conservar, donar a conèixer i promoure l’estudi i difusió de l’obra del seu espòs i principalment entre la gent jove, a qui Mompou tenia una especial estima.  Aquesta voluntat va ser traspassada a la Fundació Mompou dintre dels seus estatuts.

Més informació

Investigadors de la UAB localitzen obres inèdites de Blancafort i Mompou
en rotlles de pianola.

Novetats Discogràfiques